symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.8

Kody rozszerzone > Rozdział 8

##########################################################################################
###                                                                              Problem de Mere - symulacja                                                                             ###
##########################################################################################

N=1000
### Ocena prawdopodobieństwa realizacji zdarzenia A
mean(apply(dice(N,4),1,function(x) 6 %in% x))
### Ocena prawdopodobieństwa realizacji zdarzenia B
mean(apply(dice(N,24,sides=36),1,function(x) 36 %in% x))

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego