symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.8

Kody podstawowe > Rozdział 8

Problem de Mere - symulacja

# wczytanie biblioteki TeachinDemos
library(TeachingDemos)
# liczba symulacji
N=1000
# Ocena prawdopodobieństwa realizacji zdarzenia A
mean(apply(dice(N,4),1,function(x) 6 %in% x))
# Ocena prawdopodobieństwa realizacji zdarzenia B
mean(apply(dice(N,24,sides=36),1,function(x) 36 %in% x))

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego