Błądzenie losowe 2D - Wolfram projects

Idź do spisu treści

Menu główne:

Błądzenie losowe 2D

Procesy stochastyczne

Błądzenie losowe 2D

Użytkownik może zmieniać:

  • maksymalną liczbę kroków

  • liczbę wykonanych kroków

  • losowy przebieg procesu 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego