Model GARCH - ceny akcji - Wolfram projects

Idź do spisu treści

Menu główne:

Model GARCH - ceny akcji

Procesy stochastyczne

Symulacja cen aktywów z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)

Użytkownik może zmieniać:

  • wartość współczynnika pamięci

  • wariancję współczynnika pamięci

  • początkową wariancję

  • wybór losowego przebiegu 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego