Rozkład chi-kwadrat i rozkład normalny - Wolfram projects

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozkład chi-kwadrat i rozkład normalny

Prawdopodobieństwo > Rozkłady cz. 3

Zbieżność rozkładu chi-kwadrat do rozkładu normalnego

Demonstracja pokazuje zbieżność rozkładu chi-kwadrat dla dużej liczby stopni swobody do rozkładu normalnego.
Rozkład chi-kwadrat jest standaryzowany i pokazana zbieżność do rozkładu normalnego standardowego.

Liczbę stopni swobody można zmieniać od 1 do 2000.
Użytkownik wybiera czy mają być wyświetlone funkcje gęstości porównywanych rozkładów, czy ich dystrybuanty.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego