Test dla średniej w populacji - Wolfram projects

Idź do spisu treści

Menu główne:

Test dla średniej w populacji

Statystyka matematyczna


Użytkownik może zmieniać:

  • postać hipotezy alternatywnej

  • liczebność próbki

  • wartość testowana

  • poziom istotności

  • wariancja w populacji

  • losowy przypadek 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego