Treści zadań z analizy zależności - Zadania

Idź do spisu treści

Menu główne:

Teksty zadań

Analiza zależności

Zadanie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla 8 firm przeprowadzono badanie wartości środków trwałych oraz miesięcznego obrotu. Wyniki badania przedstawia tabela.

 

 

 

Jaki jest wpływ wartości środków trwałych na obrót firm?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość środków trwałych [tys. zł]

13

26

17

15

27

21

19

20

 

 

 

Obrót [tys. zł.]

33

45

26

32

37

29

28

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ siłę zależności pomiędzy wartością  dziennych zamówień a wysokością zapasów magazynowych w jednym z salonów meblowych we Wrocławiu.

 

 

 

Wartość zamówień     [tys. zł]

Wysokość zapasów       [tys. zł]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określić siłę związku między jakością, a ceną oferowanych produktów przez przedsiębiorstwo. 

 

 

 

 

 

Wyrób

Jakość

Cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

mniej niż przeciętna

średnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

niska

niska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

wysoka

średnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

przeciętna

wysoka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

bardzo wysoka

wysoka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

bardzo niska

średnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

przeciętna

niska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pewnym zakładzie zbadano proces produkcyjny ze względu na czas pracy urządzania kontrolującego wyroby w minutach (y) oraz

 

 

liczbę wykrytych wadliwych wyrobów w sztukach (x). Otrzymane wyniki przedstawia tablica korelacyjna. Oblicz współczynnik korelacji

 

 

liniowej Pearsona między badanymi zmiennymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi

yj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-15

15-25

25-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badano zależność pomiędzy liczbą emitowanych tygodniowo reklam pewnego napoju energetycznego a wysokością obrotu producenta

 

 

tego napoju. Wyniki badania zamieszczono w tabeli. Wyznaczyć funkcyję regresji wysokości obrotów od liczby emitowanych reklam?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba reklam

24

14

17

22

29

34

19

28

 

 

 

Wysokość obrotów [tys. zł]

120

110

115

117

125

135

127

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznacz funkcję regresji wynagrodzenia pracowników pewnej firmy (y w tys. zł/mies.) w zależności od stażu pracy (x w latach).

 

 

 

Ile teoretycznie zarabia pracownik, który pracuje w tej firmie 20 lat? Oceń dobroć dopasowania modelu do danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staż pracy w latach

Wynagrodzenie pracowników w tys. zł/mies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr małopolski przeprowadził badania dotyczące cen biletów oraz liczby miesięcznie zakupionych biletów na spektakle.

 

 

 

Korzystając z zebranych informacji wyznacz linię regresji opisującą zależność liczby klientów teatru od cen biletów oraz

 

 

 

zbadać jej dopasowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena biletu
 (w zł)

Liczba zakupionych biletów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie danych dotyczących zależności stażu pracy (x w latach) a jej wydajnością (y w szt./h) z pomocą empirycznych

 

 

 

linii regresji określić charakter tej zależności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X/Y

20 - 30

30 - 40

40 - 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 10

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - 20

20

30

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 - 30

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tabeli przedstawiono wyniki badania dotyczącego liczby odbytych szkoleń pracowników i ich wykształcenia przeprowadzonego w przedsiębiorstwie "Blue & Yellow". Czy wykształcenie  pracownika ma wpływ na liczbę odbytych szkoleń?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie

Liczba szkoleń

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

zawodowe

0

11

8

3

1

 

 

 

 

 

 

średnie

4

10

18

8

0

 

 

 

 

 

 

wyższe

10

7

3

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzono badanie dotyczące ustalenia przyczyn uznania wyrobu za wadliwy oraz miejsca powstania tego produktu (zakład A, B lub C).

Należy określić siłę zależności między zmiennymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład

Przyczyny wad wyrobów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niska jakość

Zły surowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

8

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

23

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

31

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbadaj czy pomiędzy badanymi zmiennymi istnieje zależność? Określ jej siłę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracownik

stan zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

b. dobry

dobry

zły

 

 

 

 

 

 

 

 

fizyczny

5

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

umysłowy

32

28

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pewnym miasteczku w Małopolsce przeprowadzono badania dotyczące wykształcenia i oceny zadowolenia z pracy jaką się wykonuje.

 

Na podstawie otrzymanych danych określić siłę zależności pomiedzy tymi zmiennymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie

Czy jesteś zadowolony z pracy jaką wykonujesz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

Nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYŻSZE

124

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚREDNIE 

92

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE

32

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego