COVID-19

COVID-19 w 2020 roku
Title
Przejdź do treści
Animacje
Poniżej podano łącza do animacji dotyczących stwierdzonych zakażeń i zgonów z powodu COVID-19 w roku 2020.
Wszystkie analizy wykonano na podstawie danych pobranych ze strony (2021.01.18).
Dane zawierają tygodniowe informacje o stwierdzonej liczbie zakażeń i zgonów z okresów dwutygodniowych dla wszystkich państw/terytoriów Świata.

Dane te są podawane jako wielkości względne:
- zakażenia, to stwierdzona liczba zakażeń z 14 dni na 100 tys. ludności,
- zgony, to liczba stwierdzona liczba zgonów z 14 dni na 1 mln ludności.

Dane względne pozwalają na porównywanie rozwoju epidemii pomiędzy państwami / kontynentami.
Również jednolite skale w obrębie animacji umożliwiają różnorodne porównania.
Wszystkie animacje przygotowano w programie R.

Animacje:Dodatek
(dane uwzględniają okres od stycznia 2020 do końca marca 2021)

Państwa Europy liczące powyżej 20 mln ludności:Wróć do spisu treści