Na tej witrynie przedstawiono 26 map oraz tablic z danymi dotyczącymi wybranych charakterystyk państw Europy.

Kategorie:

  Ludność

  Ruch naturalny

  Zdrowie

  Rynek pracy

  Ceny

  Transport

Użytkownik ma możliwość dokonania różnych zmian dotyczących prezentowanego wykresu (np. wybór roku, typu wykresu, ograniczenia liczby państw przedstawianych na wykresie) a także pobrania z bazy Eurostat danych źródłowych.

Wszystkie dane pochodzą z zasobów Eurostatu (https://ec.europa.eu/eurostat ).