• Stopa bezrobocia w miastach, Stopa bezrobocia, Wskaźnik zatrudnienia, Ludność (M. Kuleta)
  MotionChartIDfb078fb26d0
  Data: bezrobocie • Chart ID: MotionChartIDfb078fb26d0
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Pracujący, Bezrobotni, Czas szukania pracy, Ludność (K. Bisz)
  MotionChartID14fc524f6f24
  Data: dane • Chart ID: MotionChartID14fc524f6f24
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Kina, Miejsca, Seanse, Widzowie (P. Cyran)
  MotionChartID14fc2ab67900
  Data: dane • Chart ID: MotionChartID14fc2ab67900
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Stopa bezrobocia, Zatrudnieni, Miejsca pracy, Aktywni zawodowo (Ł. Lipski)
  MotionChartIDfb075c623f4
  Data: dane • Chart ID: MotionChartIDfb075c623f4
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Pracujący, Bezrobotni, Pracujący w przemyśle i budownictwie, Pracujący w handlu (B. Roczniak)
  MotionChartIDfb08302b13
  Data: rynekpracy • Chart ID: MotionChartIDfb08302b13
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Stopa bezrobocia, Wskaźnik zatrudnienia, Wynagrodzenia, Ludność (M. Kuleta)
  MotionChartIDfb02bf1253e
  Data: bezrobocie • Chart ID: MotionChartIDfb02bf1253e
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Samochody, Wypadki, Region, Wynagrodzenie (A. Jeleń)
  MotionChartIDfb054435d8d
  Data: dane • Chart ID: MotionChartIDfb054435d8d
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Kobiety studiujące przedmioty humanistyczne, Kobiety studiujące przedmioty informatyczne, Mężczyźni studiujący przedmioty humanistyczne, Liczba studentów (D. Rydz)
  MotionChartIDfb07631f1e
  Data: dane1 • Chart ID: MotionChartIDfb07631f1e
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Apteki, Farmaceuci, Łóżka szpitalne, Leczeni (Ł. Bigos)
  MotionChartIDfb073dc519f
  Data: dane • Chart ID: MotionChartIDfb073dc519f
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Dochód, Cena cukru, Bezrobocie, Liczba ludności (H. Kolarczyk)
  MotionChartIDfb01fb33767
  Data: x • Chart ID: MotionChartIDfb01fb33767
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Podmioty zarejestrowane, Podmioty wyrejestrowane, Przeciętne wynagrodzenie, Dochody gmin (P. Sroka)
  MergedIDfb0283d6cbb
  Data: various • Chart ID: MergedIDfb0283d6cbb
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of Use • Data Policy: See individual charts
 • Wypożyczenia książek, Absolwenci szkół wyższych, Przeciętne wynagrodzenie, Liczba studentów (P. Sroka)
  MergedIDfb075350d2
  Data: various • Chart ID: MergedIDfb075350d2
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of Use • Data Policy: See individual charts
 • Choroby zawodowe, Zatrudnieni w warunkach zagrożenia, Bezrobotni, Zatrudnieni (D. Włodarczyk)
  MotionChartIDfb0b9c6532
  Data: pracujacy • Chart ID: MotionChartIDfb0b9c6532
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Bezrobocie, Oferty pracy, Ludność, Dochody (K. Kusiak)
  MotionChartIDfb047df517f
  Data: dane • Chart ID: MotionChartIDfb047df517f
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Sale, Seanse, Widzowie, Kina (P. Cyran)
  MotionChartID14fc65e22323
  Data: dane • Chart ID: MotionChartID14fc65e22323
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Małżeństwa, Urodzenia, Rozwody, Przeciętny dochód (D. Gawron)
  MotionChartID14fc6e27500c
  Data: dane • Chart ID: MotionChartID14fc6e27500c
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Noclegi, Noclegi turystów zagranicznych, Przychody, Ludność (A. Jasik)
  MotionChartID14fc683f7e15
  Data: dane • Chart ID: MotionChartID14fc683f7e15
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Przedszkola, Punkty apteczne, Liczba osób w gospodarstwie, Ludność produkcyjna (A. Kaczmarczyk)
  MotionChartID14fcd472cd
  Data: dane • Chart ID: MotionChartID14fcd472cd
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Studenci, absolwenci, Samochody osobowe, Ludność (K. Bisz)
  MotionChartID14fc6b46820
  Data: dane • Chart ID: MotionChartID14fc6b46820
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Zanieczyszczenie powietrza, Samochody osobowe, Lasy, Ludność (K. Jurgasik)
  MotionChartID14fc3743869
  Data: x • Chart ID: MotionChartID14fc3743869
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Hotele, Pokoje, Polacy korzystający z obiektów hotelowych, Miejsca (P. Grzesiak)
  MotionChartID14fc40f16264
  Data: dane • Chart ID: MotionChartID14fc40f16264
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Dług publiczny, Deficyt, HICP, Ludność (G. Zwolińska)
  MotionChartIDfb07427230f
  Data: dane • Chart ID: MotionChartIDfb07427230f
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • HICP, PKB, Dług publiczny, Ludność (G. Zwolińska)
  MotionChartIDfb06d867273
  Data: dane • Chart ID: MotionChartIDfb06d867273
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • HICP, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, PKB (G. Zwolińska)
  MotionChartIDfb079f17a58
  Data: dane • Chart ID: MotionChartIDfb079f17a58
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Samochody na osobę, Liczba samochodów, PKB, Ludność (J. Księżyk)
  MotionChartIDfb02d8a4858
  Data: transport • Chart ID: MotionChartIDfb02d8a4858
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • Oczekiwana długość życia, Ludność miejska, PKB na osobę, Ludność (K. Szaniawska)
  MotionChartIDfb04a3f1407
  Data: zbiordanych • Chart ID: MotionChartIDfb04a3f1407
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • PKB na osobę, Oczekiwana długość życia, Wydatki na zdrowie, Ludność (K. Szaniawska)
  MotionChartIDfb01ff2508d
  Data: zbiordanych • Chart ID: MotionChartIDfb01ff2508d
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
 • HDI, PKB na osobę, Indeks przychodów, Ludność (K. Szaniawska)
  MotionChartIDfb03b753346
  Data: zbiordanych • Chart ID: MotionChartIDfb03b753346
  R version 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.4.5Google Terms of UseData Policy
005
006

Poniżej zostały zaprezentowane dynamiczne wizualizacje wybranych zagadnień ekonomiczno-społecznych dla Polski oraz Świata.

Wszystkie wizualizacje są studenckimi opracowaniami w ramach przedmiotu Metody graficznej prezentacji i analizy danych.

Przedmiot jest prowadzony przez mgr M. Szerszunowicz (ćwiczenia) oraz prof. UE dra hab. G. Kończaka (wykład i ćwiczenia).

W pierwszej cześci prezentowane są wizualizacje dla Polski, a w drugiej dla Świata.

Dla każdej wizualizacji na pasku tytułowym podano: Zmienna na oś OX, zmienna na oś OY, zmienna opisująca kolor, zmienna opisująca rozmiar (w nawiasie nazwisko Autora prezentacji)

Dla uruchomienia wizualizacji należy nacisnąć przycisk PLAY (lewy dolny róg prezentacji).

W prezentacjach wykorzystano dane pochodzące z Banku danych lokalnych, Eurostatu, Archiwum danych społecznych itp.