70KSEM

KSEM
KSEM
Przejdź do treści
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki
Prace zwarte

"Początki działalności dydaktycznej i naukowej w zakresie statystyki są związane z osobą profesora Maksymiliana Ziomka, który w 1951 roku został kierownikiem nowo utworzonej Katedry Statystyki. Katedra została umiejscowiona na Wydziale Finansów i Rachunkowości ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach."
"Okres od 1962 do 1981 roku [...] bezdyskusyjnym liderem środowiska statystyków, ekonometryków i matematyków Katowickiej Uczelni Ekonomicznej był profesor Zbigniew Pawłowski [...]. Profesor Zbigniew Pawłowski nieustannie zajmował się rozwijaniem zwłaszca metod statystycznych i ekonometrycznych [...]."

Struktura:
Katedra Statystyki                                                                 1951 - 1969
Zakład Statystyki w Instytucie Metod Rachunku Ekonomicznego 1969 - 1972
Instytut Ekonometrii                                                              1972 - 1993
Katedra Ekonometrii                                                              1993 - 2000
Katedra Statystyki, Katedra Ekonometrii, Katedra Matematyki    2000 - 2017
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki                           2017 - nadal


Na podstawie "Sześćdziesiąt lat Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"
(red. J. L. Wywiał, Wydawnictwo Uniwerstetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011).

Aktualny skład osobowy
Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

prof. dr hab. Janusz Wywiał
Kierownik Katedry
janusz.wywial@ue.katowice.pl

prof. dr hab. Grzegorz Kończak
grzegorz.konczak@ue.katowice.pl

prof. dr hab. Jerzy Mika
jerzy.mika@ue.katowice.pl

dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE
wojciech.gamrot@ue.katowice.pl

dr hab. Henryk Zawadzki, prof. UE
henryk.zawadzki@ue.katowice.pl

dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE
tomasz.zadlo@uekat.pl

dr hab. Adrianna Mastalerz-Kodzis, Prof. UE
adrianna.mastalerz-kodzis@ue.katowice.pl

dr inż. Ewa Pośpiech
ewa.pospiech@ue.katowice.pl

dr inż. Tomasz Szkutnik
tomasz.szkutnik@uekat.pl

dr Lesław Fornal
leslaw.fornal@ue.katowice.pl

dr Anna Janiga-Ćmiel
anna.janiga-cmiel@ue.katowice.pl

dr Rafał Kucharski
rafal.kucharski@ue.katowice.pl

dr Monika Miśkiewicz-Nawrocka
monika.miskiewicz@ue.katowice.pl

dr Katarzyna Warzecha
katarzyna.warzecha@ue.katowice.pl

dr Andrzej Wójcik
andrzej.wojcik@ue.katowice.pl

dr Katarzyna Zeug-Żebro
katarzyna.zeug-zebro@ue.katowice.pl

mgr Małgorzata Krzciuk
malgorzata.krzciuk@uekat.pl

dr Dominika Polko-Zając
dominika.polko@ue.katowice.pl

mgr inż. Grzegorz Sitek
grzegorz.sitek@ue.katowice.pl

mgr Tomasz Stachurski
tomasz.stachurski@ue.katowice.pl

mgr Magdalena Szopa
magdalena.szopa@uekat.pl

mgr Krzysztof Szymoniak-Książek
krzysztof.szymoniak-ksiazek@ue.katowice.pl

mgr Małgorzata Złotoś
malgorzata.zlotos@ue.katowice.pl


O statystyce, ekonometrii i matematyce...
Wkroczyliśmy w Wiek Statystyki. Prawie każdy aspekt zjawisk przyrody i działalności ludzkiej podlega obecnie pomiarom statystycznym; wyniki tych pomiarów są następnie interpretowane,, czasem mądrze, czasem nie.
Reichmann W. J. (1968) Drogi i bezdroża statystyki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa

Przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeśli idzie o przyszłość.
Niels Bohr (za https://pl.wikiquote.org/wiki/Niels_Bohr)

Mogą nie być odległe takie czasy, w których zrozumie się,  
że do całkowitego wtajemniczenia dojrzałego obywatela (...),  
zdolność obliczania, myślenia w kategoriach wartości średnich,  
maksimów i minimów jest tak konieczna,  jak teraz zdolność czytania i pisania.
Herbert G. Wells (za Rao. C. R. Statystyka i prawda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994)
KSEM
Wróć do spisu treści