Programy R


Idź do treści

W badaniach ekonomiczno-społecznych badania pełne są rzadkością ze względu na m.in. długi czas ich przeprowadzania oraz wysokie koszty. Z tego powodu wykorzystywane są badania próbkowe. Przedmiotem zainteresowania są zazwyczaj takie charakterystyki populacji jak średnia, wartość globalna lub frakcja (będąca szczególnym przypadkiem średniej). Na ćwiczeniach z metody reprezentacyjnej studenci poznają m.in. różne strategie losowania, które umożliwiają im zrozumienie technik stosowanych w praktyce oraz samodzielne przeprowadzenie badania sondażowego. W praktyce oprócz prób losowych wykorzystywane są również próby nielosowe, w którym to przypadku do poprawnego wnioskowania należy stosować podejście modelowe. Poniżej przedstawione zostaną programy napisane w języku R umożliwiające szacowanie charakterystyk populacji na podstawie zarówno prób losowych jak i celowych, które mogą być wykorzystywane zarówno w celach dydaktycznych jak i do zastosowań praktycznych.
Wszystkie oznaczenia wzorów są zgodne z podręcznikiem: Wywiał J. (1999), Elementy metody reprezentacyjnej z wykorzystaniem pakietu SPSS, AE Katowice, Katowice.Opracowanie: dr T. Żądło
Powrót do treści | Wróć do menu głównego