Przedmiot - pomoce

Title
Przejdź do treści
Przewodnik
Na stronie dydaktycznej Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki zgromadzono różnorodne pomoce dydaktyczne.
Dla ułatwienia odszukania materiałów pomocniczych do określonego przedmiotu powstała niniejsza strona.

Po lewej stronie w menu wystarczy wybrać przedmiot, a uzyskamy informacje o materiałach pomocniczych dedeykowanych do tego przedmiotu.

Oczywiście zachęcamy do skorzystania również z innych materiałów pomocniczych.

Wróć do spisu treści