Interaktywne rozwiązania przykładowych zadań

 

W systemie dostępne są

Wszystkie rozwiazania interaktywne przykladowych zadań są przedstawione w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.

  mamy do wyboru przykłady z następujących zagadnień

(Uwaga: plik należy zapisać na dysku lokalnym i następnie otworzyć)

  - miary klasyczne - szereg szczegółowy

- miary klasyczne - szereg skokowy

- miary klasyczne - szereg przedziałowy

- miary pozycyjne

- średnia i wariancja ogólna

  - współczynnik korelacji liniowej Pearsona
  - Analiza dynamiki