Shiny

Prezentacje wybranych zagadnień statystycznych w 'shiny'
Przejdź do treści

W prezentacji dla ustalonego zbioru danych przedstawiono histogram dla przedziałów o jednakowej długości oraz histogram o różnej długości przedziałów.
Użytkownik może zmieniać końce przedziałów histogramu.
Po prawej stronie można obserwować zmiany postaci histogramu.W prezentacji przedstawiono zmieniający się wykres rozrzutu dla losowych danych z dwuwymiarowego rozkładu normalnego.
Użytkownik może zmieniać liczebność próby oraz wartość współczynnika korelacji liniowej.
Po prawej stronie można obserwować zmiany postaci wykresu rozrzutu.


W prezentacji przedstawiono histogram dla danych generowanych z różnych rozkładów ciągłych.
Użytkownik może wybrać typ rozkładu, liczbę generowanych obserwacji oraz parametry wybranego rozkładu.
Po prawej stronie można obserwować zmiany postaci histogramu.

W prezentacji przedstawiono interaktywną ilustrację centralnego twierdzenia granicznego.
Użytkownik może wybrać typ rozkładu, liczbę losowanych prób n elementowych (n = 2, 5, 30) oraz parametry wybranego rozkładu.
Po prawej stronie można zaobserwować empiryczne rozkłady średniej z próby dla prób 2, 5, i 30 elementowych.
Prezentacje wybranych zagadnień statystycznych w 'shiny'
Wróć do spisu treści