Statystyka opisowa

Zestaw przygotowanych prezentacji multimedialnych składa się z 28 przykładów opracowanych w technologii FLASH.

Prezentacje zostały podzielone na 7 bloków - problemów. Każdy z tych bloków tematycznych dotyczy jednego wybranego problemu statystycznego, z jakimi często studenci zwracają się do prowadzących zajęcia ze statystyki. Dla każdego z rozważanych problemów przedstawiono przykładowe rozwiązania za pomocą czterech następujących programów:

  • Microsoft Excel,
  • Statistica,
  • SPSS,
  • R.
  • Należy podkreślić, że przedstawiane w prezentacjach rozwiązania są jednym z możliwych wariantów rozwiązań. Każdy z postawionych problemów można rozwiązać na różne sposoby.
  • [Statystyka opisowa] [Problem 1] [Problem 2] [Problem 3] [Problem 4] [Problem 5] [Problem 6] [Problem 7]