Prezentacje multimedialne (Excel, Statistica, SPSS, R)

Title
Przejdź do treści
Prezentacje multimedialne

Zestaw przygotowanych prezentacji multimedialnych składa się z 28 przykładów. Prezentacje zostały podzielone na 7 bloków - problemów.
Każdy z tych bloków tematycznych dotyczy jednego wybranego problemu statystycznego, z jakimi często studenci zwracają się do prowadzących zajęcia ze statystyki. Dla każdego z rozważanych problemów przedstawiono przykładowe rozwiązania za pomocą czterech następujących programów:
  • Microsoft Excel,
  • Statistica,
  • SPSS,
  • R.
Należy podkreślić, że przedstawiane w prezentacjach rozwiązania są jednym z możliwych wariantów rozwiązań. Każdy z postawionych problemów można rozwiązać na różne sposoby.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Wróć do spisu treści