Metoda reprezentacyjna

Przykład estymacji średniej za pomocą estymatorów ilorazowego lub regresyjnego

Przykład predykcji wartości globalnej zmiennej w populacji

 

 

Procedury R:

Wyznaczanie prawdopodobieńsw inkluzji nie wiekszych od 1

Schemat losowania zaproponowanz przez Rao-Sampforda

Schemat losowania Hartleya-Rao

 

frakcja_lczeb_sym_zwrotne

frakcja_liczeb_sym_bezzwrotne

frakcja_moc_bezzwrotne

frakcja_moc_zwrotne

AUDYT:

simulate_test_critical_value.R

power_test_Benford_chi_sym.R

n_Benford_chi_sym.R

 

Metoda reprezentacyjna   Pliki   Procedury