Testy i sprawdziany

Testy i sprawdziany (aktualizacja 2021)
Title
Przejdź do treści
Testy i sprawdziany (wersja na komputer)
W roku 2008 udostępniono stronę www Testy i sprawdziany i zamieszczono ją na stronie dydaktycznej Katedry Statystyki (aktualnie Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki). Testy można było rozwiązywać on-line. Ze względu na wycofanie z przeglądarek technologii Adobe Flash zwykle nie ma już możliwości uruchomienia Testów i sprawdzianów on-line.
Możliwe jest jednak zainstalowanie na lokalnym komputerze stacjonarnym lub laptopie przeglądarki plików Flash i przeprowadzenie testów.
Poniżej opisano czynności jakie należy wykonać, aby uruchomić Testy i sprawdziany na komputerze.
Pobierz pliki SWF
Należy pobrać pliki SWF z testami z zakresu statystyki opisowej i/lub matematycznej.
Pobrane pliki rozpakować do ustalonego katalogu (np. D:\Testy).


Pobierz program Adobe FLASH Player
Należy pobrać program Adobe FLASH PLayer. Poniżej wskazane są łącza do programu.
Można pobrać wersję dla systemu Windows, Macintosh lub Linux.

Uruchom Adobe FLASH Player
Po pobraniu programu Adobe FLASH PLayer należy go uruchomić (nie wymaga instalacji). Jest udostępniany w wersji bezpośrednio do uruchomienia.

Otwórz plik w Adobe FLASH Player
W programie Adobe FLASH Player należy wybrać kolejno::
  Plik
  Otwórz
  Przeglądaj
a następnie wskazać pobrany plik testu. Należy wybierać pliki o nazwie *start.swf.
Na stronach statystyka opisowa i statystyka matematyczna jest podana informacja jaki plik należy otworzyć dla uruchomienia testu z zadanej tematyki.
Rozwiąż wybrany test
Można przystąpić do rozwiązywania testu.
Na zakończenie otrzymamy wynik.

Powodzenia!

1.
2.
3.
4.
5.
Wróć do spisu treści