Zadania

Idź do spisu treści

Menu główne:


Nauczanie statystyki z arkuszem kalkulacyjnym

W 2014 minęło 15 lat od czasu, gdy w Katedrze Statystyki podjęto próbę nauczania podstaw statystyki z arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Początkowo w pracowniach komputerowych zajęcia mieli wyłącznie studenci kierunku Informatyka i ekonometria.
W kolejnych latach często grupy liczące około 25 studentów musiały pomieścić się w pracowniach, w których znajdowało się 12 stanowisk komputerowych.
Z biegiem czasu zajęcia w pracowniach komputerowych wprowadzano na innych kierunkach studiów. Po kilku latach wszystkie zajęcia ze statystyki opisowej, a także nieco później ze statystyki matematycznej, prowadzono wyłącznie w takich pracowniach.

Obecnie w pracowniach dostępnych jest ponad 20 komputerów, a w budynku CNTI nawet po 35.
Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest nie tylko w nauczaniu statystyki opisowej i statystyki matematycznej.
Szczególnie dużo zajęć w pracowniach mają studenci kierunku Analityka gospodarcza, dla których zajęcia z komputerem to znacznie więcej niż połowa wymiaru ćwiczeń w trakcie studiów.
 
W prezentowanym zbiorze zadań on-line zamieszczono 36 zadań z rozwiązaniami w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 
Użytkownik poza śledzeniem przykładowego rozwiązania może samodzielnie rozwiązać zadania on-line (zakładka Zadania on-line).
Rozwiązanie zadań on-line jest możliwe przy korzystaniu z przeglądarki Internet Explorer.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego