Rozklady

Szukaj

Idź do treści

Rozkład hipergeometryczny

Zmienne losowe skokowe - rozklady

Podstawowe informacje

Jeżeli


gdzie

to zmienna losowa
X ma rozkład hipergeometryczny z parametrami m, n i r. Realizacje zmiennej losowej X można traktować jako liczbę wyróżnionych elementów w r-elementowej próbce, jeśli cała m-elementowa populacja zawiera n elementów wyróżnionych.

Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta
zmiennej losowej o rozkładzie hipergeometrycznym


Strona główna | Zmienne losowe skokowe - rozklady | Zmienne losowe ciagle - rozklady | Rozklady wielowymiarowe | Funkcje zmiennych losowych | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego