Rozdział 5 - Testy permutacyjne

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozdział 5


Kod 5.1. Test permutacyjny dla współczynnika korelacji

x=rnorm(10,8,1)
y=rnorm(10,6,1)+0.5*x
xy=c(x,y)
rho0=cor(x,y)     ### współczynnik korelacji dla próby
N=1000
ile=0
for (i in 1:N)
{
      ys=sample(y)
      if (cor(x,ys)>=rho0) ile=ile+1
}
ASL=ile/N
ASL

Źródło: opracowanie własne na podstawie Good (2006)

Kod 5.2. Test permutacyjny dla współczynnika regresji


x=rnorm(12,8,1)
y=rnorm(12,6,1)+x
a=lm(y~x) $coefficients[2] ### współczynnik kierunkowy
N=1000
ile=0
for (i in 1:N)
{
      ys=sample(y)
      as=lm(ys~x) $coefficients[2]
      if (as>=a) ile=ile+1
}
ASL=ile/N
ASL


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego