Przejdź do treści
Samouczek
Opracowanie:

Martyna Kosińska, Klaudia Lenart, Grzegorz Kończak

01
Początek pracy z programem R
  • Pomoc w programie R
  • Instalacja i ładowanie pakietów
  • R jako kalkulator
  • Przypisanie wartości do zmiennych
Typy obiektów
Operatory logiczne
Klasy obiektów
Wektory
02
Wektory (vector)
Typ czynnikowy (factor)
Macierze (matrix)
Tablice (array)
Ramki danych (data.frame)
Listy (list)

03
Instrukcje warunkowe
  • Funkcja if
  • Funkcja if... else...
  • Funkcja ifelse
Pętle
  • Pętla for
  • Pętla while
  • Pętla repeat

04
Funkcje i operacje matematyczne
Funkcje i operacje statystyczne
Funkcje użytkownika

05
Eksport danych
Import danych
Katalog roboczy
Podstawowe wykresy
Elementy rachunku prawdopodobieństwa

06
Zainstalowanie i wczytanie pakietu lattice
Przekształcenie zbioru danych
Wybrane wykresy  07
  Model liniowy z 1 zmienną objaśniającą
   Zmienne
   Wyniki
    Model liniowy z 2 zmiennymi objaśniającymi

    08
    Weryfikacja hipotez statystycznych
    Pakiet dplyr

    09
    Załadowanie pakietu ggplot2
    Charakterystyka zbioru mtcars
    Konstrukcja wykresu w ggplot2
    Wybrane typy wykresów
    Regresja

    10
    Załadowanie pakietów i charakterystyka zbioru ‘mtcars’
    Przygotowanie wykresów
    Obiekty graficzne, ich wyświetlanie i rozmieszczanie
    Pakiet patchwork - podstawowe zastosowania, układ wykresów, układ użytkownika
    Dodanie obszaru z tekstem
    Tabela z danymi obok wykresu


    11
    Załadowanie pakietów i charakterystyka zbioru gapminder
    Konstrukcja wykresów w ggplot2 dla danych ze zbioru gapminder
    • słupkowy, liniowy
    • gęstość, histogram
    • histogram i gęstość
    • pudełkowy, wiolinowy
    • rozrzutu
    Konstrukcja i uruchomienie animacji
    12
    Załadowanie pakietów i pobranie zmiennych z Banku Danych Lokalnych
    Wybrane typy wykresów - sklepy i stacje paliw
    • kołowy, liniowy, rozrzutu, mapowy
    Animacje - Sklepy i stacje paliw
     • rozrzutu, liniowy, pudełkowy, histogram
     • facet_wrap
    Animacje - Urodzenia i zgony na 1000 mieszkańców
    • rozrzutu (z efektami), liniowy, pudełkowy, słupkowy
    • facet_wrap
    Animacje - Mieszkania oraz ceny
     • rozrzutu (z efektami)
     • liniowy


    13
    Pakiety i zbiór danych
     Załadowanie pakietów
     Zbiór danych gapminder
      Interfejs użytkownika
      Serwer
      Uruchomienie aplikacji


      14
      Pakiet mlr3
      Klasyfikacja
       Zadanie, Algorytm
       Podział na zbiór uczący i testowy
       Parametry modelu, Ocena modeli
       Regresja, Model

            Samouczek R
            Ponizej zamieszczono linki do 7 tożsamych wersji z różnymi motywami

            Wersja RPubs

            - wersja z motywem standardowym                                                  - wersja z motywem readthedown
            - wersja z motywem journal                                                               - wersja z motywem darkly


            Wersja Quarto

            - wersja z motywem simplex                                                 - wersja z motywem superhero
                                             

            Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - 2024

            Wróć do spisu treści