System prezentacji wspomagających proces dydaktyczny

przedmiotów statystyka, statystyka opisowa i statystyka matematyczna

W systemie dostępne są 24 prezentacje rozwiązań przykładowych zadań ze statystyki opisowej (12 zadań) oraz statystyki matematycznej (12 zadań).

Wszystkie rozwiazania przykladowych zadań sa przedstawione z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Po wybraniu łącza Statystyka opisowa mamy do wyboru przykłady z następujących zagadnień
  - Analiza struktury
  - Analiza zależności
  - Analiza dynamiki

 

Po wybraniu łącza Statystyka matematyczna mamy do wyboru przykłady z następujących zagadnień
  - Estymacja przedziałowa
  - Testy parametryczne
  - Testy nieparametryczne