Należy wybrać mapę do wyświetlenia:

Przeciętna długość życia w zdrowiu

Oczekiwana długość życia w zdrowiu osób w wieku 65 lat

Liczba lekarzy

Liczba łóżek w szpitalach