Należy wybrać mapę do wyświetlenia:

Liczba urodzeń żywych

Liczba zgonów

Liczba zgonów w wyniku wypadków

Liczba zgonów w wyniku wypadków transportowych

Zgony w wyniku nadużycia narkotyków