Należy wybrać mapę do wyświetlenia:

Liczba ludności według stanu na 1 stycznia (rok do wyboru)

Zmiana liczby ludności w stosunku do roku poprzedniego

Ludność według wieku

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym

Liczba kobiet na 100 mężczyzn