Ludność według wieku (z listy rozwijalnej wybrać grupę wiekową)