Zmiana liczby ludności w roku 2018 w stosunku do roku 2017 (%)