Liczba urodzeń żywych i liczba urodzeń na 1000 osób (wybrać z listy rozwijalnej)