Liczba zgonów spowodowanych wypadkami transportowymi na 100 000 osób