Liczba zgonów spowodowanych wypadkami na 100 000 osób