Stopa bezrobocia w grupie wiekowej od 15 do 24 lat