Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Liczba wszystkich odwiedzin:

monitoring pozycji
free hit counter

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

System dydaktyczny wspomagający nauczanie

przedmiotów statystyka, statystyka opisowa i statystyka matematyczna

Strona www Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Katowicach

Odwiedziny od sierpnia 2013:

Flag Counter

 PrzewodnikZagadnienie

Tematyka

Opracowanie

Samouczek R (2024) Samouczek R Mgr M. Kosińska, Mgr K. Lenart, Prof. dr hab. G. Kończak
Prace zwarte pracowników Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki (2022) Prace zwarte pracowników Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Redakcja: prof. dr hab. G. Kończak
Metody porównywania populacji w badaniach ekonomicznych (2021) Metody porównywania populacji w badaniach ekonomicznych - materiały pomocnicze Dr D. Polko-Zając
Interactive Data Analysis of OECD - Data: Introduction to Permutation Tests (2021) Testy permutacyjne on-line dla danych Well-Being dla państw OECD Prof. dr K. Lübke & Prof. dr hab. G. Kończak
Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych (2021) Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych - materiały pomocnicze Prof. dr hab. G. Kończak
Bank Danych Lokalnych (2021) Bank Danych Lokalnych - Animacje Prof. dr hab. G. Kończak
COVID-19 w 2020 roku (2021) COVID-19 w 2020 roku - Animacje Prof. dr hab. G. Kończak
Wykresy w programie Mathematica (2020) Wykresy w programie Mathematica Prof. dr hab. G. Kończak
Cytaty o testach permutacyjnych (2020) Cytaty o testach permutacyjnych Redakcja: prof. dr hab. G. Kończak
Dane i ich wizualizacja w systemie Eurostat (2019) Baza Eurostat - dane i wizualizacja Prof. dr hab. G. Kończak
Prezentacje wybranych zagadnień statystycznych w 'shiny' (2018) Prezentacje wybranych zagadnień statystycznych w 'shiny' Prof. dr hab. G. Kończak
Zbiory danych (2018) Zbiory danych Prof. dr hab. G. Kończak, prof UE dr hab. T. Żądło, mgr M. Krzciuk, mgr D. Polko-Zając, mgr M. Złotos,
Redakcja: prof. dr hab. G. Kończak
Testy permutacyjne (2016) Testy permutacyjne. Teoria i zastosowania - materiały pomocnicze Prof. UE dr hab. G. Kończak
Metoda reprezentacyjna (2015) Metoda reprezentacyjna - pliki Prof. zw. dr hab. J. Wywiał
Zbiór zadań on-line ze statystyki opisowej (2014) Zbiór zadań on-line ze statystyki opisowej Mgr M. Chmielińska, mgr D. Polko,
mgr A. Rajda, mgr M. Szerszunowicz,
Redakcja: prof. UE dr hab. G. Kończak
Wolfram - demonstracje (2013) Wolfram - demonstracje Wybór: prof. UE dr hab. G. Kończak
Materiały dydaktyczne (2013) Materiały dydaktyczne - statystyka matematyczna Mgr G. Sitek
Symulacje komputerowe (2013) Wprowadzenie do symulacji komputerowych Prof. UE dr hab. G. Kończak
YouTube Statistics Book wydanie 2 uzupełnione (2012) YouTube Statistics Book Redakcja: prof. UE dr hab. G. Kończak
Rozkłady zmiennych losowych (2011) Rozkłady zmiennych losowych Prof. UE dr hab. G. Kończak
YouTube Statistics Book (2010) YouTube Statistics Book - nieaktualne (powyżej dostępne wydanie 2) Redakcja: prof. UE dr hab. G. Kończak
Prezentacje multimedialne rozwišzań wybranych problemów statystycznych (2009) Prezentacje multimedialne (Excel, Statistica, SPSS, R) - FLASH 2009

Prezentacje multimedialne (wersja YT 2021)

Dr hab. G. Kończak
Graficzna prezentacja danych (2009) Graficzna prezentacja danych w R Dr hab. G. Kończak
Statystyka w R (2009) Statystyka opisowa i matematyczna w R Dr T. Żądło
Procedury do programu R (2008) Metoda reprezentacyjna - przykłady programów w R Dr T. Żądło
Testy i sprawdziany (FLASH - 2008)

Testy i sprawdziany (wersja 2021)

Zestawy testów sprawdzających wiedzę ze statystyki opisowej i matematycznej Dr G. Kończak // aktualizacja (2021)
Zestaw łączy do interaktywnych przykładów dydaktycznych (2007) Łącza do interaktywnych przykładów dydaktycznych Dr G. Kończak
Interaktywne prezentacje wybranych zagadnień statystycznych (2007) Analiza struktury

Analiza zależności

Rozkłady zmiennych losowych

Wnioskowanie statystyczne

Dr G. Kończak
Zeszyty z rozwiązaniami interaktywnymi zadań (2007) Interaktywne rozwiązania zadań w arkuszu kalkulacyjnym Excel Mgr M. Czogała
Zeszyty z rozwiązanymi zadaniami (2007) Rozwiązania przykładowych zadań w arkuszu kalkulacyjnym Excel Mgr M. Czogała
Zeszyty z listami zadań (2007) Przykładowe zadania w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel do samodzielnego rozwiązywania Mgr M. Czogała
Prezentacje multimedialne wybranych zagadnień statystycznych (2007) Dostępna część animacji Dr G. Kończak
Prezentacje multimedialne rozwiązań przykładowych zadań w arkuszu kalkulacyjnym Excel (2006) Statystyka opisowa (Analiza struktury, analiza zależności i analiza dynamiki) - FLASH 2006

Statystyka opisowa (Analiza struktury, analiza zależności i analiza dynamiki) - wer. YT 2020

Statystyka matematyczna (Estymacja przedziałowa, testy parametryczne, testy nieparametryczne) - FLASH 2006

Statystyka matematyczna (Estymacja przedziałowa, testy parametryczne, testy nieparametryczne) - wer. YT 2020

Dr G. Kończak // aktualizacja 2020

Obszar studencki

Zagadnienie

Tematyka

Opracowanie

RMarkdown RMarkdown Opracowania studentów 2. roku
studiów I stopnia AG(2023/24)
VBA - przykłady VBA - przykłady Opracowania studentów
studiów I stopnia (2019/20)
Prezentacje wybranych zagadnień statystycznych Prezentacje Opracowania studentów
studiów II stopnia kierunku
Analityka gospodarcza (2017/18)
Wybrane zaganienia - prezentacje dynamiczne Wykresy dynamiczne Opracowania studentów
studiów II stopnia kierunku
Analityka gospodarcza (2014/15)

Organizacja i opieka

Prof. dr hab. G. Kończak