*.sta - Dane

Przejdź do treści

*.sta

Typ zbioru
Lp
Nazwa pliku
Opis
Źródło
1cars2 zmienne:
speed -
dist -
Ezekiel, M. (1930)
Methods of Correlation Analysis
. Wiley.
2AirPassengersszereg czasowy
Box, G. E. P., Jenkins, G. M. and Reinsel, G. C. (1976)
Time Series Analysis, Forecasting and Control.
Third Edition. Holden-Day. Series G.
3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


Wróć do spisu treści