Pliki do R - Dane

Przejdź do treści

Pliki do R

Lp
Zbiór
Tytuł i opis
Źródło
Komenda
1powiatyNapływ i odpływ z powiatów woj. śląskiegoBDLpowiaty=read.table('http://stat.ue.katowice.pl/powiaty.txt')
2wbWorld Bank
wb=read.table('http://stat.ue.katowice.pl/wb.txt')
34
grypa1
http://www.biecek.pl/WZUR/wzurDane.html
grypa1=
read.table("http://www.biecek.pl/WZUR/grypa2000-2006.csv",
dec=",", na.strings="-", sep=";", header=T,
colClasses = c(start.raportu="Date"))

grypa2
http://www.biecek.pl/WZUR/wzurDane.html
grypa2=
read.table("http://www.biecek.pl/WZUR/grypa2007-2010.csv",
dec=",", na.strings="-", sep=";", header=T,
colClasses = c(start.raportu="Date"))

Wróć do spisu treści