Metody statystyczne w analizie jakości - Dane

Przejdź do treści

Metody statystyczne w analizie jakości

Przedmiot
Lp
Plik
Opis
Źródło
Dane do kart dla liczbowej oceny właściwości

200 pomiarów średnic produkowanych rurek.
Kończak G. (s. 32)

Wewnętrzna średnica tłoków do silników samochodowych.
Montgomery D.C. (s.187)
Dane do kart dla oceny alternatywnej

Liczba braków w kontroli 25 partii soków owocowych w kartonach.

Kończak G. (str. 60)

Liczba nieprawidłowo nawiniętych zwojów w partiach liczących 200 zwojów.
QI Analyst

Liczba stwierdzonych usterek w liczących po 100 komputerów 25 partiach.
Kończak G. (str. 70)

Liczba sztuk wadliwych w próbkach o zmiennej liczebności
Montgomery D.C. (s.267)
Liczba braków w paczkach zawierających od 6 do 9 ryz papieru.
Kończak G. (str. 73)

Liczba wad na pofarbowanych tkaninach o zadanej powierzchni
Montgomery D.C. (s.285)
Karty specjalne

Wytrzymałość butelek do napojów chłodzących.
Montgomery D.C. (s.451)

Liczba przejechanych km. i zużycie paliwa

Greber T. (s. 150)
Plany odbiorcze - kontrola alternatywna
Plany odbiorcze - liczbowa ocena właściwości
Wydolność procesu

Liczba wad na pofarbowanych tkaninach o zadanej powierzchni
Montgomery D.C. (s.285)
Planowanie doświadczeń

Dane do eksperymentu z trzema czynnikami
Greber T. (s. 204)

Dane z DoE w SP
SPWróć do spisu treści