Wykresy


Idź do treści

Dwie zmienne

Wykresy dla dwóch zmiennych są wykorzystywane głównie dla zobrazowania występujących zależności.
Przedstawiono tu również wykresy macierzowe, pozwalające na zobrazowanie zależności pomiędzy wszystkimi możliwymi parami zmiennych X1, 2, ..., Xn.


####################################################################
##################### Wykresy dwóch zmiennych ######################
####################################################################

### Wykres rozrzutu
plot(women)

### Macierzowy wykres rozrzutu
plot(iris[1:4])

# Wykres rozrzutu z dodanymi liniami regresji wyznaczonymi metodą wygładzania lokalnego
plot(cars)
lines(lowess(cars))
lines(lowess(cars, f=.1), col = 3)
Powrót do treści | Wróć do menu głównego