Wykresy


Idź do treści

Wykresy liniowe

Wykresy liniowe

Wykresy liniowe najczęściej są wykorzystywane do graficznego przedstawienia szeregu czasowego.
Na osi odciętych zwykle są przedstawiane kolejne okresy czasowe (dni, miesiące, lata, ...) a na osi rzędnych wielkości badanego zjawiska.


####################################################################
######################## Wykresy liniowe ###########################
####################################################################

### Wykresy liniowe
# Szereg czasowy
plot(c(2,3,3,6,6,8,7))

plot(c(2,3,3,6,6,8,7),type="l")

plot(c(2,3,3,6,6,8,7),type="l",lwd=3)

plot(c(2,3,3,6,6,8,7),type="l",lwd=3,lty="dotted")

plot(c(2,3,3,6,6,8,7),type="l",lwd=3,lty="dotted",main="Tytuł wykresu")

plot(c(2,3,3,6,6,8,7),type="l",lwd=3,lty="dotted",main="Tytuł wykresu", xlab="czas",ylab="cena")

### Animacja - zmiana skali
for (i in 1:4000)
{
plot(c(2,3,3,6,6,8,7),type="l",ylim=c(0,8+abs(i-1000)/20))
}

plot(AirPassengers)

### Funkcje matematyczne
plot(exp,-2,5)

plot(log, 0,3)

plot(sin, -pi, 2*pi)

plot(cos, -pi, 2*pi)

plot(acos, -1, 1)

plot(asin, -1, 1)

plot(atan, -10, 10)
Powrót do treści | Wróć do menu głównego