Wykresy


Idź do treści

Kwantyl-kwantyl

Wykresy kwantyl-kwantyl są najczęściej wykorzystywane do graficznego testowania normalności rozkładu.

####################################################################
##################### Wykresy kwanty-kwantyl #######################
####################################################################

### Wykres kwantyl-kwantyl

# qqnorm - graficzne sprawdzenie normalności rozkładu
x=rnorm(100)
qqnorm(x); qqline(x, col = 3)

qqplot(x, rnorm(100))

x=rchisq(100,3)
qqnorm(x); qqline(x, col = 3)

y = rt(100, df = 3)
qqnorm(y); qqline(y, col = 2)
Powrót do treści | Wróć do menu głównego