Wykresy


Idź do treści

Skategoryzowane

W tej sekcji przedstawiono przykłady histogramów i wykresów pudełkowych z wyszczególnieniem wyróżnionych kategorii.####################################################################
##################### Wykresy skategoryzowane ######################
####################################################################

### Wykresy skategoryzowane

boxplot(chickwts$weight~chickwts$feed)

boxplot(iris[1:4])

boxplot(iris[1:4],col=1:4)

hist(iris$Sepal.Length)

library("lattice")
histogram(~ iris$Sepal.Width | factor(Species), data = iris)

histogram(~ weight | factor(feed), data = chickwts)
Powrót do treści | Wróć do menu głównego