Wykresy


Idź do treści

Karty kontrolne

Poniżej zamieszczono przykłady konstrukcji wykresów kart kontrolnych.
Zamieszczone poniżej fragmenty kodu wystrczy wkleić do programu R.
Niezbędne jest zainstalowanie w programie R biblioteki qcc.
Uwzględniono następujące karty:

Karty dla liczbowej oceny właściwości procesu

- karta obserwacji indywidualnych
- karta X-średnia
- karta dwutorowa X-średnia - S
- karta dwutorowa X-średnia - R
- karta CUSUM
- karta EWMA

Karty dla oceny alternatywnej

- karta p
- karta np


####################################################################
######################## Karty kontrolne ##########################
####################################################################

### Karty kontrolne

library(qcc)
data(pistonrings)
attach(pistonrings)
#Karta obserwacji indywidualnych
qcc(pistonrings$diameter, type="xbar.one")

# Karta X-średnie
diameter <- qcc.groups(diameter, sample)
qcc(diameter[1:25,], type="xbar")

#Parametry szacowane na podstawie 25 pierwszych prób
q <- qcc(diameter[1:25,], type="xbar", newdata=diameter[26:40,], plot=FALSE)
plot(q, chart.all=TRUE)

#Znane parametry normatywne m=74.00 Sigma=1.3
qcc(diameter, type="xbar",center=74,std.dev=0.013)

#Karta dwutorowa Xsr - S
par(mfrow=c(2,1))
qcc(diameter[1:25,], type="xbar", newdata=diameter[26:40,])
qcc(diameter[1:25,], type="S", newdata=diameter[26:40,])

#Karta Xsr-R
par(mfrow=c(2,1))
qcc(diameter[1:25,], type="xbar", newdata=diameter[26:40,])
qcc(diameter[1:25,], type="R", newdata=diameter[26:40,])

#Karta CUSUM - parametry szacowane
cusum(qcc(diameter, type="xbar", nsigmas=3, plot=FALSE))

# Karta EWMA Dla różnych parametrów lambda
par(mfrow=c(2,1))
ewma(qcc(diameter, type="xbar", nsigmas=3, plot=FALSE), lambda=0.1, nsigmas=2.7)
ewma(qcc(diameter, type="xbar", nsigmas=3, plot=FALSE), lambda=0.4, nsigmas=2.7)

###Karty kontroli alternatywnej

#Karta p
data(orangejuice)
attach(orangejuice)
qcc(D[trial], sizes=size[trial], type="p")

#Karta np
data(orangejuice)
attach(orangejuice)
qcc(D[trial], sizes=size[trial], type="np")
Powrót do treści | Wróć do menu głównego