Wykresy


Idź do treści

Wykresy kolowe

Wykresy kołowe


Wykresy kołowe zwykle są wykorzystywane do przedstawienia struktury zbiorowości.
Za pomocą takich wykresów możemy przedstawić np.
- rozkład ocen uzyskanych przez studentów na egzaminie,
- podział mandatów w parlamencie,
- strukturę wykształcenia.

####################################################################
############# Wykresy kołowe - prezentacja struktury ###############
####################################################################

###wykresy kołowe

pie (c(2,5,4,8))

pie.dane <- c(0.12, 0.3, 0.26, 0.16, 0.04, 0.12)
pie(pie.dane, col = gray(seq(0.4,1.0,length=6)))

pie.dane <- c(409,720,290,108)
pie(pie.dane, labels=c("Kandydat A","Kandydat B","Kandydat C","Kandydat D"),main="Poparcie dla kandydatów",col = 2:5)

pie(rep(1, 24), col = rainbow(24), radius = 0.9)

n=12
pie(rep(1,n), labels="", col=rainbow(n), border=NA,main = "Wykres kołowy")

n=200
pie(rep(1,n), labels="", col=rainbow(n), border=NA,main = "Wykres kołowy")

# struktura wyników w n rzutach kostką
require(TeachingDemos)
n=20
pie(
table(dice(n,1)))

Powrót do treści | Wróć do menu głównego