Wykresy


Idź do treści

Plany odbiorcze

W tej sekcji przedstawiono przykłady funkcji operacyjno-charakterystycznych planów kontroli odbiorczej.
Uwzględniono przykłady dotyczące planów:
- jednostopniowych,
- dwustopniowych.

####################################################################
######################### Plany odbiorcze ##########################
####################################################################

### Krzywe operacyjno-charakterystyczne dla planów jedno- i dwustopniowych.

# Krzywa operacyjno-charakterystyczna planu jednostopniowego n=10, c=1
x <- OC2c(10,1)
plot(x,type='l')

#Krzywa operacyjno-charakterystyczna planu dwustopniowego
x <- OC2c(c(125,125), c(1,4), c(4,5), pd=seq(0,0.1,0.001))
plot(x,type='l')

#Plan z rozkładem hipergeometrycznym
x <- OC2c(10,1, type="hypergeom", N=5000, pd=seq(0,0.5, 0.025))
plot(x, type='l')

# Krzywa operacyjno-charakterystyczna planu dla liczbowej oceny właściowości
x <- OCvar(14, 1.205)
x
plot(x, type='l')
Powrót do treści | Wróć do menu głównego