Wykresy


Idź do treści

Funkcja plot

Funkcja plot


Za pomocą funkcji plot możemy otrzymać bardzo różnorodne wykresy. To jaki rodzaj wykresu otrzymamy zależy od tego jakiego rozdzaju argument został podany. Jeśli jako argument funkcji plot zostanie podana lista obserwacji liczbowych otrzymamy wykres punktowy, jeśli będą to dwie listy o takich samych liczebnościach otrzymamy wykres rozrzutu. W innych przypadkach może to być wykres liniowy lub np. mozaikowy.

####################################################################
########################## Funkcja plot ############################
####################################################################

### Funkcja plot

# Wykres punktowy
plot (c(2,5,4,8))

# Wykres rozrzutu
plot(women)

# Macierzowy wykres rozrzutu
plot(iris[1:4])

# Wykres liniowy
plot(AirPassengers)

# Dystrybuanta rozkładu normalnego
x=seq(-3,3,0.1)
plot(x, pnorm(x), type="l")

# Gęstość rozkładu normalnego
x=seq(-3,3,0.1)
plot(x, dnorm(x), type="l")

#Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa
plot(dbinom(0:5,5,0.5))

#Dystrybuanta rozkładu dwumianowego
plot(pbinom(seq(-1,6,0.01),5,0.5))

#Wykresy funkcji matematycznych
plot(x^2+1,type='l')
plot(sin,-pi,2*pi)
plot(sin,(-20*pi):(40*pi)/10)
plot(log,seq(0.1,5))
plot(exp, -3,2)

# Wykres mozaikowy
plot(Titanic)
plot(Titanic,shade=TRUE)
Powrót do treści | Wróć do menu głównego