symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.11

Kody rozszerzone > Rozdział 4

##########################################################################################
###                   
Graficzna prezentacja rozkładu wartości próbek o różnych liczebnościach z rozkładu normalnego standardowego                   ###
##########################################################################################


x=seq(-4.5,4.5,0.1)
plot(x,dt(x,2),type="l",lty=1,ylab="f(x)",ylim=c(0,0.4)
, col=2)
lines(x,dt(x,5),lty=2,lwd=2
,col=3)
lines(x,dt(x,30),lty=3,lwd=2
,col=4)
legend(1,0.4, lty=1:3, lwd=2,
  legend=c(paste("t dla ", 2," df", sep=""),
  paste("t dla ", 5," df", sep=""),
  paste("t dla ", 30," df", sep="")))


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego