symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.16

Kody rozszerzone > Rozdział 4

##########################################################################################
###                                                       Przykład wykorzystania funkcji rnorm, dnorm, pnorm i qnorm                                                       ###
##########################################################################################

x=seq(-3,3,0.1)
y=seq(0,1,0.01)
par(mfrow=c(2,2))
hist(rnorm(1000),main='Histogram')
plot(x,dnorm(x),type="l",main='Gęstość')
plot(x,pnorm(x),type="l", main='Dystrybuanta')
plot(y,qnorm(y),type="l", main='Kwantyle')


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego