symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.12

Kody podstawowe > Rozdział 6

Generowanie wartości losowych z rozkładu chi-kwadrat z wykorzystaniem algorytmu Metropolisa-Hastingsa

n=1000
x=c()
x[1]=2
a=1
for (i in 1:n)
{

s=2*a*runif(1)-a
x[i+1]=x[i]+s
while (dchisq(x[i+1],3)/dchisq(x[i],3)<runif(1))
{ s=2*a*runif(1)-a; x[i+1]=x[i]+s}

}
par(mfrow=c(1,2))
plot(x,type="l")
hist(x)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego