symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.9

Kody podstawowe > Rozdział 8

Symulacja gry w życie

# wczytanie biblioteki simecol
library(simecol)
# inicjacja modelu Game of life
conway <- new("gridModel",main = function(time, init, parms)
{
x <- init
nb <- eightneighbours(x)
surviv <- (x > 0 & nb)
gener <- (x == 0 & nb)
x <- (surviv + gener) > 0
return(x)
},
parms = list(srv = c(2, 3), gen = 3),
times = 1:50,
init = matrix(round(runif(1000)), ncol = 40),

solver = "iteration")

# wyświetlenie wyników symulacji
plot(sim(conway))

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego