symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

7.3

Kody podstawowe > Rozdział 7

Przykładowa realizacja procesu gaussowskiego

# liczba generowanych wartości
n=100
x=matrix(0,nrow=n,ncol=1)
plot(x,type="l")
for (i in 1:n)
{
x[i]=rnorm(1)
plot(x,type="l")
abline(0,0,n,0)
Sys.sleep(0.05)
}


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego